Privacy statement

Axians, gevestigd aan Hogeweg 41, 5301 LJ, Zaltbommel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.axians.nl | Hogeweg 41, 5301 LJ, Zaltbommel | +31889889000 | [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

Axians verwerkt je persoonsgegevens doordat je met het solliciteren via deze website een profiel aanmaakt in ons recruitmentsysteem en bijbehorende database. Daarin staan gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij daarmee verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Adresgegevens]
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, je CV of Motivatie te uploaden, in correspondentie en telefonisch


Naast deze gegevens analyseren we het gedrag van bezoekers aan onze website. Daarmee kunnen we onze website optimaliseren zodat jij een betere ervaring hebt. Hiervoor worden de volgende gegevens verwerkt:

-Gegevens over jouw activiteiten op onze website

-Internetbrowser en apparaat type

-IP-adres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Hoewel wij niet vragen om dergelijke gegevens kan het zijn dat jijzelf (onbedoeld) deze wel met ons deelt bij het aanmaken van een profiel op deze website. Denk aan het vermelden van je bankrekeningnummer of BSN op je CV, ofwel het meesturen van bijlagen met je sollicitatie zoals getuigschriften, loonstroken of kopie identiteitsbewijs.


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.  Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.  

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Axians verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen. Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat uw persoonsgegevens worden opgenomen in onze database en voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

  • Het registreren, behandelen en afhandelen van je sollicitatie op onze vacatures;
  • Je te informeren over toekomstige vacatures die voor jou interessant kunnen zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

Axians neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Axians) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Axians bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn voor jouw volledige profiel, te weten alle hierboven benoemde persoonlijke gegevens zoals jij die meestuurt met je sollicitatie, is 1 jaar. Deze termijn start op het moment van solliciteren. Dit stelt ons in staat je sollicitatieprocedure af te ronden, maar ook daarna eventueel je voor andere vacatures te benaderen die voor jou interessant kunnen zijn. Na deze periode vragen wij je of je gegevens langer in onze database mogen blijven staan, of dat je ze wil laten verwijderen. Dit doen we dan wederom voor een bewaartermijn van 1 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

 Axians deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Axians blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Axians is als ICT merk onderdeel van VINCI Energies Nederland. Het kan gebeuren dat jouw profiel / sollicitatie gegevens worden gedeeld met onze collega’s van VINCI Energies of een van haar andere merken. Dit omdat we samenwerken in de sollicitatieprocedure of op het moment dat vacante functies voor meerdere merken werkzaam gaan zijn. Hieronder vind je een overzicht van de merken van VINCI Energies in Nederland:  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Axians gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Axians gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.


Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Axians en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Axians wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Axians neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming:

Functionaris Gegevensbescherming

 De Functionaris Gegevensbescherming voor Axians is de heer Ad Schaafsma en te bereiken via [email protected].